Blånering

Jag använder mig av två typer av blånering. Strykblånering för tennlödda pippaket och kokblånering för övriga metalldelar.