Facettslipning

Facettslipning av slutstycket för finare utseende, det brukar även ge bättre slutstycksgång.